Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Freesia Design

Maunolantie 24 (vain postiosoite, ei käyntiä) 

70800 Kuopio

2920406-6

freesiadesign.korut@gmail.com

 

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri


Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkokaupan ylläpito, tuotteiden postitus, markkinointi ja tilastointi.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antamat tiedot joita ovat henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, maksutapa, toimitustapa, tilaustiedot.  Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se kaupan toiminnan kannalta on tarpeellista. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Mihin tietoja käytetään?

Asiakkaan antamia tietoja käytetään tilauksen toimitukseen sekä käsittelyyn, asiakassuhteen hoitamiseen ja tilastoihin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Tietoja on välttämätöntä luovuttaa maksupalvelutarjoaja paytrail.comille ja kuljetuspalvelu Postille. 


Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on seuraavat oikeudet: Tarkistusoikeus, oikeus peruuttaa suostumus, oikaisuoikeus, ja poisto-oikeus. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Voit olla yhteydessä sähköpostitse freesiadesign.korut@gmail.com, jos haluat käyttää jotain yllä mainituista oikeuksistasi.